Από την έκδοση 0.9.9, το Siril μπορεί να εκτελέσει δέσμες εντολών από ένα αρχείο. Από την έκδοση 0.9.10, οι εντολές μπορούν να παρθούν από μια ονομασμένη σωλήνωση.