Από τις πρώτες ημέρες, το Siril μπορεί να δεχτεί εντολές, με τη μορφή κειμένου εντολών από τη γραμμή εντολών. Πρόσφατα προστέθηκαν περισσότερες εντολές, επιτρέποντας μια βασική αυτοματοποιημένη επεξεργασία των εικόνων. Οι εντολές μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο το οποίο ονομάζουμε δέσμη ενεργειών, και εκτελούνται η μια μετά την άλλη. Μερικές εντολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δέσμες εντολών, άλλες όχι, αυτό υποδεικνύεται στην βοήθεια της γραμμής εντολών από το γραφικό περιβάλλον χρήσης του Siril.