Από την έκδοση 0.9.10, οι δέσμες ενεργειών θα παρέχονται μαζί κατά την εγκατάσταση. Αυτό ίσχυε μόνο για την εγκατάσταση σε Windows για την έκδοση 0.9.9. Εδώ είναι οι δέσμες ενεργειών οι οποίες είναι στα προγράμματα εγκατάστασης: