Το μενού Δέσμες Ενεργειών εμφανίζεται μόνο όταν εντοπιστούν δέσμες ενεργειών στους προκαθορισμένους από το πρόγραμμα καταλόγους αναζήτησης ή από τον χρήστη στις ρυθμίσεις του προγράμματος.