Υπάρχουν δυο τρόποι για την εκκίνηση μιας δέσμης ενεργειών χειροκίνητα: χρησιμοποιώντας την λέξη @ στην γραμμή εντολών, ακολουθούμενο από την ονομασία της δέσμης ενεργειών, όπως εξηγείται εδώ, ή με την χρήση του μενού Δέσμες Ενεργειών.